Dogodki‎ > ‎

Delavnica GNSS opazovanja v praksi

objavljeno: 14. feb. 2012 05:27 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

 

Vabimo vas na delavnico

 
GNSS OPAZOVANJA V PRAKSI
(NAKNADNA OBDELAVA)  

sreda, 29. februarja 2012, ob 13 uri

Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, v Celju.

                                                Dvorana/učilnica D13

  

V vsakdanji geodetski praksi je uporaba GNSS (angl. Global Navigation Satellite System) sistema neizogibno dejstvo, ki ne samo da precej olajša delo, temveč tudi ob pravilni uporabi pripomore k večji natančnosti geodetske izmere. V geodetski praksi je natančnost položaja točke, pridobljenega z GNSS sprejemnikom, odvisna tako od velikosti vplivov na sam sprejeti signal, kot tudi od uporabljene metode izmere, načina obdelave opazovanj in seveda dolžina trajanja opazovanj. GNSS opazovanja in njihova naknadna obdelava predstavlja danes iziv za številna geodetska podjetja.

 

Osnovni namen delavnice je prikaz uporabnosti naknadne obdelave GNSS opazovanj pri pridobivanju položaja točke. Analizirali bomo kakovost pridobljenih koordinat točk (GPS, GPS+GLONASS) v odvisnosti od pogojev (skoraj idealnih in slabih), dolžine trajanja opazovanj, intervala registracije opazovanj, števila in razporeditve satelitov v času opazovanj ter uporabe različnih efemerid. Opredelili bomo uporabnost naknadne obdelave opazovanj (VRS, Bazne postaje) v primerjavi z VRS metodo v realnem času  ki je v geodetski  praksi najbolj uporabljena.

 

Udeležencem bodo prikazane teoretične osnove s poudarkom na praktičnih primerih (prevzem podatkov o opazovanjih iz državnega omrežja delujočih GNSS-postaj »SIGNAL«, prevzem opazovanj iz GNSS sprejemnikov ter obdelava v izbranem programskem orodju za naknadno obdelavo opazovanj). Izobraževanje oziroma delavnica  je prvenstveno namenjena geodetskim podjetjem, ki želijo uporabljati metodo naknadne obdelava GNSS opazovanj v praksi. Temu je prilagojena tudi vsebina delavnice.

 

 

 

Vljudno vabljeni!

Andrej Mesner
Predsednik uprave

 

 

 

URNIK DELAVNICE

 

 

 

13.00 – 13.45                 Oskar Sterle: GNSS metode izmere ter naknadna obdelava opazovanj (GNSS metode izmere, naknadna obdelava opazovanj, opredelitev rezultatov na praktičnih primerih, zanesljivost in uporabnost pridobljenih položajev točk z naknadno obdelavo, možnost neodvisnih kontrol)     

 

13.45 – 14.30                 Katja Bajec: Omrežje SIGNAL in njegovo delovanje (zgradba, delovanje in stabilnost omrežja SIGNAL,  RINEX storitev, prevzem opazovanj (podatkov) za naknadno obdelavo)

 

14.30 – 14.45                 odmor

 

14.45 – 16.00                  Nikolaj Šarlah, Damjan Doler: Praktični primeri naknadne obdelave GNSS opazovanj (demonstracija in samostojna obdelava praktičnega primera naknadne obdelave GNSS opazovanj z izbranim programskim orodjem, primerjava pridobljenih rezultatov naknadne obdelave opazovanj z VRS metodo v realnem času).

 

 

16.00 – 16.20                   Razprava

 

16.20 – 16.30                   Zaključek

                                  

 

 

 

 

predavateljI:

mag. Oskar Sterle, univ. dipl. inž. geod: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Katja Bajec, univ. dipl. inž. geod: Geodetska inštitut Slovenije

mag. Nikolaj Šarlah, univ. dipl. inž. geod: Višja strokovna šola Celje, Geodetska uprava Republike Slovenije,

Damjan Doler, univ. dipl. inž. geod: Višja strokovna šola Celje, Geodetska uprava Republike Slovenije,

 

 

 

 

 

 

 

Prijave sprejemamo do 24. februarja 2012 oz. do zasedenosti skupine, in sicer:

·         po pošti:           Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev (GIZ GI)

          Jamova cesta 2

          1000 Ljubljana

·         po faksu:           041/916 245 ali

·         po e-pošti:        giz-gi@giz-gi.si

 

 

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 041 916 245 ali pošljete elektronsko pošto na naslov giz-gi@giz-gi.si

 

Za člane GIZ GI je udeležba brezplačna, za ostale udeležence pa kotizacija znaša 100,00 € (DDV je vključen v ceno). Vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz iste ustanove priznamo 20% popusta.

 

Kotizacijo je potrebno poravnati pred izobraževanjem/delavnico, razen če ni zakonsko drugače določeno, na poslovni račun 02014-0018856279, odprt pri Novi LB v Ljubljani. Prosimo vas, da pri plačilu navedete sklic: 00-XXXXXX-davčna številka plačnika.

 

Comments