GIZ GI‎ > ‎Aktualni projekti‎ > ‎

JAVNO NAROČANJE STORITEV GEODETOV

objavljeno: 23. jan. 2012 02:36 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

Namen gradiva je seznanitev potencialnih naročnikov s področjem storitev geodetske dejavnosti predvsem z namenom kvalitetnejše priprave razpisov in s tem kvalitetnejšega naročanja storitev. V gradivu so na enem mestu zajete informacije o geodetskih storitvah, ki se izvajajo v okviru geodetske dejavnosti in načinu oblikovanja cen le teh ter podatkih, ki vplivajo na ceno storitve.

 

Geodetska dejavnost v skladu z ZGeoD-1 zajema geodetske meritve in opazovanja, kartiranje ter druga dela in postopke, potrebne za evidentiranje podatkov o nepremičninah in prostoru, razmejevanje nepremičnin in za tehnične namene.

 

Osnovno vodilo pri oblikovanju gradiva je bilo pripraviti navodila za oblikovanje naročil storitev geodetske dejavnosti (vsaj za najpogostejše storitve), vendar zaradi specifike naročanja posameznih storitev in njihova kompleksnost ne dopuščata postavitve normativnih okvirjev, ki bi odgovarjali vsem naročnikom.

 

V gradivu je implementirana področna zakonodaja ter aktualna terminologija s področja geodetske dejavnosti in s tem tudi geodetskih storitev, ki so največkrat predmet naročil.

 

Gradivo nikakor ne zajema vseh storitev, ki se izvajajo v sklopu geodetske dejavnosti, pač pa samo tiste storitve, ki so največkrat predmet naročil. Gradivo bo objavljeno na spletu in se bo sprotno dopolnjevalo in posodabljalo.

Comments