Novičke


Skupščina GIZ GI - 2021

objavljeno: 8. jul. 2021 06:15 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

Spoštovani,

na letošnji 18. Skupščini GIZ geodetskih izvajalcev na Šmarjetni Gori pri Kranju 03. junija 2021 je Skupščina združenja podelila razrešnico obstoječim organom združenja in izvolila nove člane organov združenja. 


V organe združenja so bili imenovani naslednji člani:

-          za predsednika skupščine

·         Tadej Pfajfar, LUZ d.d.

-          za namestnika predsednika skupščine

·         Matjaž Hribar, Monolit d.o.o.

-          za člane sveta združenja

·         Aleš Haberman, Geonaris d.o.o.

·         Andrej Mesner, IGEA d.o.o.

·         Matjaž Grilc, Digi data d.o.o.

·         Saša Kramar, Geodetski zavod Celje d.o.o.

·         Janez Dular, GEO KRKA d.o.o.

·         mag. Julijana Barkovič, Geodetski biro d.o.o.

·         Matija Fuhrer, Geofoto d.o.o.

-          za predsednika komisije za nadzor

·         Bošnik Stojan, Geomeritve d.o.o.

-          za člana komisije za nadzor

·         Bogdan Viler, VBS d.o.o.

·         Simon Gajšek, LGB d.o.o.

 

Na Skupščini je bil predstavljen program dela združenja za 2021 s strani kandidatov za Upravo združenja Mateja Hašaja in Andreja Hudoklina.


Svet združenja je na svoji prvi redni seji 10.06.2021 imenoval novo upravo združenja, predsednik uprave združenja je Matej Hašaj, član uprave združenja pa Andrej Hudoklin. Svetu združenja predseduje Andrej Mesner.


Najava 4. konferenca eProstor in 6. slovenski INSPIRE dan

objavljeno: 17. nov. 2020 13:53 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

Spoštovani,

 

Ministrstvo za okolje in prostor ter Geodetska uprava RS pripravljata 4. konferenco »Program projektov eProstor« in 6. slovenski INSPIRE dan. Dogodka bosta potekala prek prenosa iz prostorov Hiše Evropske unije v sredo, 9. decembra 2020, spremljali pa ju boste lahko prek spletne povezave. 

 

Prijazno vabljeni, da si v svojih koledarjih zabeležite termin dogodka. Več informacij sledi.

 

Projektna pisarna eProstor

VABILO na 16. skupščino GIZ geodetskih izvajalcev

objavljeno: 28. apr. 2019 10:42 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev   [ posodobljeno 28. apr. 2019 10:44 ]

Vabimo Vas, da se udeležite 16. skupščine Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev, ki bo v četrtek, 16. maja 2019, ob 8.30 uri v Hotelu Bellevue na Šmarjetni gori nad Kranjem.

 

Celoten program obsega:

08:00 – 08:30                Prihod in potrditev udeležencev

08:30 – 11:00                SKUPŠČINA

11:00 – 11:30                Ekonomska analiza na področju geodetske dejavnosti

11:30 – 11:45                Odmor

11:45 – 12:30                Predstavitev z naslovom »Usmeritve delovanja Geodetske uprave«   

                                        direktor Geodetske uprave RS Tomaž Petek

12:30 – 13:30               Razprava

13:30                            Kosilo

 

Na skupščini GIZ geodetskih izvajalcev ima pravico prisostvovati in sprejemati sklepe zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec gospodarske družbe oziroma samostojnega podjetnika, ki je član združenja. Pooblaščenec mora predložiti pisno pooblastilo za zastopanje in glasovanje.

 

Prosimo vas, da svojo udeležbo na skupščini potrdite po elektronski pošti

giz-gi@giz-gi.si, najkasneje tri dni pred skupščino.

 

Vse udeležence naprošamo, da se ob prihodu javijo v vhodni avli in s podpisom potrdijo svojo prisotnost ter predajo pooblastila za zastopanje.

Hkrati vas prosimo, da nas pisno obvestite o morebitnih spremembah naziva podjetja, sedeža ali poslovnega naslova podjetja, matične številke podjetja, davčne številke, zakonitega zastopnika itd.

VABILO na delavnico "IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV DANES IN JUTRI – PRIHAJAJOČE SPREMEMBE NA PODROČJU GEODEZIJE"

objavljeno: 5. jan. 2018 01:36 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev   [ posodobljeno 5. jan. 2018 01:39 ]Prijave sprejemamo do 15.1.2018 do 12. ure oz. do zasedenosti skupine  preko OBRAZCA ZA PRIJAVO.


Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 041 916 245 ali pošljete elektronsko pošto na naslov giz-gi@giz-gi.si

Delavnica je brezplačna.

Vljudno vabljeni!14. SKUPŠČINA GIZ GEODETSKIH IZVAJALCEV

objavljeno: 12. maj 2017 06:49 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev   [ posodobljeno 12. maj 2017 06:51 ]

Dne 20.4.2017 smo na Šmarjetni gori nad Kranjem organizirali 14. skupščino Gospodarsko interesnega združenja geodetskih izvajalcev, katere se je udeležilo 17 članov.


Zapisnik skupščine je dosegljiv na povezavi: ZAPISNIK 14. SKUPŠČINE

Po skupščini je sledila še predstavitev ekonomske analize stanja na področju geodezije ter okrogla miza z naslovom »Izhodišča za spremembe zakona o evidentiranju nepremičnin«.
VABILO na 14. skupščino GIZ GI

objavljeno: 23. mar. 2017 01:58 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev   [ posodobljeno 23. mar. 2017 02:01 ]

Vabimo Vas, da se udeležite 14. skupščine

Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev,

ki bo v četrtek, 20. aprila 2017, ob 9.00 uri

v Hotelu Bellevue na Šmarjetni gori nad Kranjem.

 

Celoten program obsega:

08:30 – 09:00       Prihod in potrditev udeležbe

09:00 – 11:30       SKUPŠČINA

11:30 – 11:45        Odmor

11:45 – 13:30        Okrogla miza »Izhodišča za spremembe zakona o evidentiranju                                             nepremičnin«

13:30                     Kosilo


Na skupščini GIZ geodetskih izvajalcev ima pravico prisostvovati in sprejemati sklepe zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec gospodarske družbe oziroma samostojnega podjetnika, ki je član združenja. Pooblaščenec mora predložiti pisno pooblastilo za zastopanje in glasovanje.

 

Prosimo vas, da svojo udeležbo na skupščini potrdite po elektronski pošti

giz-gi@giz-gi.si, najkasneje tri dni pred skupščino.

 


 VABLJENI!

Priprava pripomb na trojček zakonodaje (ZPAI, GZ in ZUREP)

objavljeno: 19. dec. 2016 02:06 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

V sklopu javne razprave, h kateri je Ministrstvo za okolje in prostor javnost pozvalo na temo osnutkov Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih 5.10.2016, smo pripravili posamezne pripombe in predloge, ki so vezani predvsem na osnovno področje delovanja združenja – geodetsko dejavnost.

Združenje GIZ geodetskih izvajalcev podpira predlagatelja zakonov pri njihovi skrbi za urejanje gospodarskega okolja in poenostavitvi postopkov na področju graditve in načrtovanja izvajanja posegov v prostor. Zavedamo se, da so za takšne spremembe nujne določene spremembe obstoječe zakonodaje, ki morajo biti premišljene in kar se da usklajene v strokovni in širši javnosti.

Pripombe in predloge vezane na zgornje tri zakone si lahko preberete v priloženem dokumentu, ki je bil poslan na Ministrstvo za okolje in prostor.

Priprava pripomb na Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin

objavljeno: 19. dec. 2016 02:04 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev, kot združenje geodetskih podjetij, ki pretežno izvajajo storitve s področja nepremičninskih in prostorskih podatkov, podpiramo prizadevanja za vzpostavitev kvalitetnega sistema množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji. Zato smo pripravili pripombe na Zakon o množičnem vrednostenju nepremičnin.

V priloženem dokumentu, ki je bil poslan na Ministrstvo za finance ter na Ministrstvo za okolje in prostor, podajamo mnenje predvsem na področje stavbnih zemljišč in neodmerjenih kategoriziranih cest, kjer se pojavljajo največje težave.

Fotogrametrični podatki z brezpilotnimi plovili – nova dimenzija GEODEZIJE

objavljeno: 19. dec. 2016 01:00 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

V četrtek, 8. decembra 2016 smo v GIZ geodetskih izvajalcev organizirali strokovno delavnico z naslovom  »Fotogrametrični podatki z brezpilotnimi plovili – nova dimenzija GEODEZIJE«, ki se je odvijala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, v Ljubljani.

 

Namenjena je bila vsem geodetskim podjetjem, ne glede na članstvo v združenju. Tako se je delavnice udeležilo 30 geodetov iz 21 podjetij.


Program delavnice je bil sledeč:

  • dr. Mojca Kosmatin Fras, UL FGG, »Raziskovalni izzivi v bližnjeslikovni aerofotogrametriji«


  • Janez Nebec, One Drone, »Kaj pravi zakonodaja in CAA ?«
  • Robert Verlič, One Drone, »Teoretična predstavitev brezpilotnih letalnikov«
  • Marko Mesarič in Vid Peterman, Modri planet, »Obdelava fotogrametričnih podatkov in njihova uporaba v praksi«
  • Razprava, zaključek

Z delavnico smo udeležencem približali hitrorazvijajoče področje brezpilotnih plovil in na ta način olajšali nadaljnje strokovne in poslovne odločitve.

12. SKUPŠČINA GIZ GEODETSKIH IZVAJALCEV

objavljeno: 12. jun. 2015 06:02 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

Dne 26.05.2015 smo na Šmarjetni gori nad Kranjem organizirali 12. skupščino Gospodarsko interesnega združenja geodetskih izvajalcev, katere se je udeležilo 23 članov.

Zapisnik skupščine je dosegljiv na povezavi: ZAPISNIK 12. SKUPŠČINE

Po skupščini je sledila še predstavitev ekonomske analize stanja na področju geodezije ter vodena razprava - Postavimo odgovorne geodete na pr(a)vo mesto v podjetjih.

1-10 of 86