Novičke‎ > ‎

Druga problemska konferenca v Poljčah

objavljeno: 6. feb. 2013 14:18 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

Spoštovani,

Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

organizira

Drugo problemsko konferenco geodetskih podjetij z naslovom

AKTIVIRAJMO SE IN STOPIMO NA POT SPREMEMB

v Poljčah 14. februarja 2013 ob 13:30 uri.

Konferenca je brezplačna in namenjena vsem geodetskim podjetjem ne glede na članstvo v združenju. Vabljeni so predvsem lastniki podjetij, direktorji in drugi udeleženi v poslovodenju podjetij.

Na konferenci bomo predstavili zaključke prve – januarske konference in aktivnosti, ki smo jih na podlagi zaključkov začeli izvajati in jih moramo odločno izvajati, če želimo obrniti trende v geodeziji. V nadaljevanju nam bo davčna svetovalka ga. Andreja Škofič Klanjšček (Deloitte d.o.o.) predstavila, kaj iz davčnega vidika delamo najbolj narobe in kje nas v primeru davčnega pregleda čakajo največje kazni. V zadnjem delu bomo skozi razpravo oblikovali zaključke.

Vsebina:

13:15 – 13:30     Prihod udeležencev

13:30 – 13:50     Predstavitev zaključkov prve problemske konference ter planiranih aktivnosti »Čas je za odločne akcije!«

Andrej Mesner, Matej Hašaj

13:50 – 14:10     Izhodišča za delo delovne skupine za organizacijske spremembe v geodeziji »Ali nas je čas povozil?«

Aleš Haberman

14:10 – 14:30     Davčni vidik opravljanja geodetske dejavnosti »Kje nas lahko preseneti davčni inšpektor?« Andreja Škofič Klanjšček (Deloitte d.o.o.)

14:30 – 15:30     Razprava

15:30 – 15:45     Zaključki

 

Posvet bo potekal v prostorih Ministrstva za obrambo, Center za usposabljanje Poljče, Poljče 27, Begunje na Gorenjskem.

 

Prosimo, da svojo udeležbo sporočite na elektronski naslov združenja ( giz-gi@giz-gi.si ) najkasneje do torka 12.2.2013.

Uprava GIZ GI


Vabilo

Comments