Novičke‎ > ‎

Novičke oktober

objavljeno: 31. jan. 2010 19:16 avtor: Miha Muck   [ posodobil 20. apr. 2010 23:56 Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev ]
Spoštovane članice in spoštovani člani,

pred vami so novičke GIZ geodetskih izvajalcev s katerimi vas želimo čim bolje
obveščati o aktualnih temah. Predvidoma bomo novičke pripravljali vsake dva
meseca, vendar bomo termin priprave prilagodili aktualnim dogodkom in temam.

Obveščanje o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin ter razgrnitev
podatkov o vrednostnih conah in vrednostnih ravneh

Na skupščini GIZ geodetskih izvajalcev je uprava GIZ-a dobili mandat, da za člane
združenja pripravimo izhodišča, na podlagi katerih bo možno graditi poslovne
priložnosti zaradi izvedbe projekta, ki ga bo v naslednjem letu izvajala Geodetska
uprava. Samo obveščanje lastnikov bo potekalo predvidoma v prvi polovici leta 2010.

Tako smo se takoj po skupščini povezali z Geodetsko upravo, ki nam je posredovala
metodološko gradivo izvedbe obveščanja, in se odločili, da bomo člane GIZ-a sproti
informirali o stanju na projektu.
V času obveščanja Geodetska uprava RS ne bo zagotavljala posebne pomoči
lastnikom glede poenostavljenega načina urejanja nepremičninskih podatkov.
Dogovori o sodelovanju med geodetskimi podjetji in Geodetsko upravo RS še
potekajo. Z različnimi aktivnostmi bomo poskušali zagotavljal pripravljenost članov na
potencialne priložnost, ki bi jih člani GIZa lahko imeli zaradi obveščanja.

V oktobru so na Geodetski upravi RS začeli z izobraževanjem zaposlenih (t.i.
trenerji), ki jih bodo skozi celoten projekt seznanjali z rezultati in vsebino projekta in
jih s tem usposobili za izvedbo izobraževanj za vse »uporabnike«. K izobraževanju
so povabili tudi člane GIZ-a, in sicer so se povabilu odzvali naslednji posamezniki:
-  Matej Kovačič
-  Brane Kovač
-  Mirko Zaviršek
-  Borut Filipič

Izobraževanj se udeležujejo tudi člani uprave GIZ-a.

Tematski večeri
V prihodnjih mesecih bomo začeli z organizacijo tematskih večerov, ki bodo
namenjeni prvenstveno članom GIZ geodetskih izvajalcev z namenom osvetlitve
posameznih aktualnih problematik. Z njimi želimo omogočiti izmenjavo mnenj,
razmišljanj, problemov in priložnosti med člani združenja. V letošnjem letu bomo
organizirali dva tematska večera, in sicer prvega v Celju in drugega v Ljubljani. V
kolikor bodo tematski večeri dobro sprejeti med člani, bomo z njihovo organizacijo
nadaljevali tudi v prihodnjem letu.

Tako bomo 4. novembra ob 17. uri organizirali prvi tematski večer v prostorih RITS v
Celju na temo »Cene geodetskih storitev«. V začetku decembra bomo v Ljubljani
organizirati drugi tematski večer na temo »Vrednost nepremičnin«. Za oba tematska
večera bomo predhodno posredovali izhodišča, na podlagi katerih bo potekala
razprava. Na ta način želimo odpreti konstruktivno razpravo, na podlagi katere bo
mogoče pripraviti tudi posamezne zaključke. Vse člane vabimo, da se udeležite obeh
tematskih večerov in na ta način sooblikujete področje na katerem delujete.

Priročnik o evidentiranju gospodarske javne infrastrukture
V letošnjem letu smo v okviru projektne skupine na področju gospodarske javne
infrastrukture (v nadaljevanju GJI) pričeli s pripravo priročnika za evidentiranje GJI, ki
bo namenjen lastnikom GJI, izvajalcem gospodarskih javnih služb, investitorjem,
občinam, geodetskim podjetjem in drugim, ki se ukvarjajo z evidentiranjem GJI. S
priročnikom želimo nazorno prikazati in opisati vsako posamezno omrežje GJI,
povečati kvaliteto dela in predvsem izboljšati komunikacijo med naročnikom in
geodetskim podjetjem.

Zasnova priročnika je bila predstavljena na II. konferenci Evidentiranje GJI v
Slovenije, ki je bila 13. oktobra 2009 v Ljubljani in se je je udeležilo več kot 300
udeležencev. Načrtujemo, da bo priročnik pripravljen do konca tega leta ter da ga bo
mogoče v pričetku naslednjega leta distribuirati vsem zainteresiranim.

Spremembe zakonodaje
Letni program dela Geodetske uprave RS za leto 2009 vključuje tudi spremembo
dveh osnovnih zakonov, ki vplivajo na naše delo in na geodezijo nasploh.
Spreminjata se Zakon o geodetski dejavnosti in Zakon o evidentiranju nepremičnin.

S spremembami zakona o geodetski dejavnosti mislijo predvsem na implementacijo
direktive Evropskega parlamenta o storitvah na notranjem trgu, je pa to tudi
priložnost za prevetritev zatečenega stanja, moramo se zavedat da korenite
spremembe zakon ni doživel od sprejetja leta 2000. Posledično glede na spremembe
Zakona o geodetski dejavnosti bo najverjetneje potrebno prilagoditi tudi Zakon o
evidentiranju nepremičnin.

V obeh primerih sprememb zakonov GIZ geodetskih izvajalcev tesno sodeluje z
MSGeo pri IZS ter pripravlja izhodišča in predloge. O podrobnostih sprememb vas
bomo obveščali preko elektronske pošte.

Pri spremembah obeh zakonov ugotavljamo, da je vedno zelo malo časa za pripravo
izhodišč in pripomb, zaradi česar se je potrebno v prihodnje v sodelovanju z MSGeo
pri IZS organizirati na način, da bomo v naprej pripravljali izhodišča in predloge za
spremembo zakonodaje in na ta način igrali bolj proaktivno vlogo.

Delovne skupine
V letošnjem letu bomo v skladu s programom dela uprave GIZ-GI oblikovali dve
delovni skupini, ena bo v sodelovanju z MSGeo pri IZS bdela nad zakonodajo, druga
bo oblikovana z namenom preučiti in ovrednotiti geodetska dela.
Pozivamo vse člane GIZ geodetskih izvajalcev, ki se želijo aktivno vključiti v katero
od delovnih skupin, da to sporočijo na elektronski naslov giz-gi@giz-gi.si. Veseli
bomo tudi vaših predlogov in potreb za vzpostavitev tudi drugih delovnih skupin.

Preveritev podatkov vseh članov
V prilogi vam pošiljamo seznam članov, ki so nam posredovali podatke o podjetju.
Ker baza članov že dolgo ni bila ažurirana vas prosimo, da svoje podatke natančno
pregledate in nam posredujete popravke. Polovica naših članov pa svoje predstavitve
še ni posredovala, zato prilagamo tudi prazen obrazec, kamor vpišete podatke o
podjetju.

Podatki bodo objavljeni na spletnih straneh GIZ geodetskih izvajalcev (www.giz-gi.si)
in bodo tako dostopni vsem.

Popusti

Izdelovanje lesenih predmetov
Peter Tanko s.p.
Nemška vas 11, 1310 Ribnica
t: 041 81 83 07; e: anica.tanko@amis.net

Smo lesno predelovalno podjetje in izdelujemo lesene količke za geodetska podjetja.
Količki so izdelani iz jelovega in hrastovega lesa naslednjih dimenzij 25 x 25, 40 x 40
in 50 x 50mm, dolžino količkov lahko prilagodimo vašim željam in potrebam. Na željo
stranke količke tudi pobarvamo.

Rok izdelave ca. do 2 dni, na željo stranke količke tudi dostavimo.

Cenik za podjetja člane GIZ geodetskih izvajalcev:
Dolžine 15cm – 50cm 0,30 €
Dolžine 75cm – 1000 cm 0,50 €

Barvanje količkov je 0,15 € po količku.

Za vse predloge, pohvale in pripombe smo vam na voljo na elektronskem naslovu
giz-gi@giz-gi.si

Lep pozdrav.

Člani uprave
Andrej Mesner, Darja Pegan Žvokelj, Matej Hašaj

Ljubljana, 21.10.2009
 
Comments