Novičke‎ > ‎

Skupščina GIZ GI - 2021

objavljeno: 8. jul. 2021 06:15 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

Spoštovani,

na letošnji 18. Skupščini GIZ geodetskih izvajalcev na Šmarjetni Gori pri Kranju 03. junija 2021 je Skupščina združenja podelila razrešnico obstoječim organom združenja in izvolila nove člane organov združenja. 


V organe združenja so bili imenovani naslednji člani:

-          za predsednika skupščine

·         Tadej Pfajfar, LUZ d.d.

-          za namestnika predsednika skupščine

·         Matjaž Hribar, Monolit d.o.o.

-          za člane sveta združenja

·         Aleš Haberman, Geonaris d.o.o.

·         Andrej Mesner, IGEA d.o.o.

·         Matjaž Grilc, Digi data d.o.o.

·         Saša Kramar, Geodetski zavod Celje d.o.o.

·         Janez Dular, GEO KRKA d.o.o.

·         mag. Julijana Barkovič, Geodetski biro d.o.o.

·         Matija Fuhrer, Geofoto d.o.o.

-          za predsednika komisije za nadzor

·         Bošnik Stojan, Geomeritve d.o.o.

-          za člana komisije za nadzor

·         Bogdan Viler, VBS d.o.o.

·         Simon Gajšek, LGB d.o.o.

 

Na Skupščini je bil predstavljen program dela združenja za 2021 s strani kandidatov za Upravo združenja Mateja Hašaja in Andreja Hudoklina.


Svet združenja je na svoji prvi redni seji 10.06.2021 imenoval novo upravo združenja, predsednik uprave združenja je Matej Hašaj, član uprave združenja pa Andrej Hudoklin. Svetu združenja predseduje Andrej Mesner.


Comments