Novičke‎ > ‎

Zagotavljanje normalnega poslovnega okolja na področju geodezije

objavljeno: 4. dec. 2011 14:16 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev   [ posodobljeno 4. dec. 2011 14:28 ]
Na podlagi pobude članov združenja podane na letošnji Skupščini in dogovora na Svetu združenja (oktober 2011) smo v Upravi združenja pripravili projekt ''Zagotavljanje normalnega poslovnega okolja na področju geodezije'' s katerim nameravamo preko uporabe institucij, ki imajo že izdelane mehanizme in predvidene sankcije vzpostaviti normalne tržne razmere na področju naročanja in izvajanja storitev geodetske dejavnosti

Osnovni cilj projekta je preprečevanje nekorektnega in nestrokovnega izvajanja storitev geodetske dejavnosti po nerazumno nizkih cenah. Člani združenja in naročniki bodo v okviru projekta (storitve GIZ GI) imeli možnost preveriti ali so bila dela korektno naročena ter dobro, v celoti in strokovno izvedena.

 V sklopu projekta in samega izvajanja smo pripravili štiri variante vključitve GIZ GI v reševanje nejasnosti oz. dvomov v korektnost naročila ter dobro, v celoti in strokovno izvedbo storitev geodetske dejavnosti.

Varianta I:

Nepravilnosti v razpisni dokumentaciji se ugotovijo pred samo oddajo ponudb

Varianta II:

Nepravilnosti v postopku se ugotovijo po pravnomočnem sklepu o izboru izvajalca del

Varianta III:

Nepravilnosti se ugotovijo po izvedeni storitvi

Varianta IV:

Spremljanje izvedbe javnega naročila

Podrobneje je projekt opisan v dokumentu.

Projekt kot celota sledi osnovni cilj, ki je preprečevanje nekorektnega in nestrokovnega izvajanja storitev geodetske dejavnosti po nerazumno nizkih cenah.

S projektom članom združenja omogočimo, da združenje namesto njih ukrepa pri sumu nepravilnosti pri posameznih javnih naročilih.

S tem sporočilom tudi uradno začenjamo projekt. Prosimo vas, če nam lahko na elektronski naslov giz-gi@giz-gi.si posredujete primer, ki vam ne da spati.

Skupaj imamo združenje zato, da lahko dosežemo več, zato vas pozivamo, da se aktivno vključite v projekt s posredovanjem korektnih in popolnih informacij o projektu, za katerega bi želeli, da ga podrobneje preučimo.

V prvi fazi projekta želimo aktivno rešiti manjše število primerov, ki nam jih boste posredovali. Na podlagi izvedene prve faze, bomo pripravil tudi poslovni model izvedbe nadaljevanja, saj je v tem trenutno zelo težko določiti obseg potrebnega dela. 

Prepričani smo, da lahko z majhnimi koraki dosežemo veliko.

 Uprava GIZ GI

Comments