Novičke‎ > ‎

Zakon za uravnoteženje javnih financ

objavljeno: 1. jun. 2012 13:16 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

V Uradnem listu RS, štev. 40 z dne,  30.5.2012 je bil objavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ.

1.V 118. členu je zapisano naslednje:

"V Zakonu o dohodnini se prvi odstavek 122. člena spremeni tako, da se glasi:

Stopnje dohodnine za davčno leto so:

     če znaša neto letna

         davčna osnova

       znaša dohodnina

               v eurih

                 v eurih

nad

do

7.841

16%

7.841

18.534

1.254,56 + 27% nad 7.481

18.534

4.141,67 + 41% nad 18.534."

 

2. V 199. členu piše:

"V lestvici za odmero dohodnine iz prvega odstavka 122. člena zakona, ki ureja

dohodnino, se za leto 2013 in 2014 določi dodatna stopnja dohodnine v višini 50%,

če znaša neto letna davčna osnova nad 69.313 eurov.

Prva uskladitev zneska neto davčne osnove iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu

z drugim in tretjim odstavkom 122. člena Zakona o dohodnini za leto 2013."

 

3. V 130. členu (višina in delitev koncesijke dajatve za študentsko delo) je zapisano:

v prvem ostavku " ….. obračunavajo 23 odstotno koncesijsko dajatev od prejemkov,

izplačanih tem osebam."

To pomeni, da se bo študentsko delo (po napotnicah) povečalo za cca 10%.

 

4. 251. člen (začetek veljavnosti) govori:

"Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije."

 

To je le nekaj iz Zakona za uravnoteženje javnih financ. Celotni zakon si lahko

pogledate in preberete.

 

Comments