Obvestila

PRIPOROČILA za varno opravljanje geodetskih storitev ob upoštevanju zaščitnih ukrepov zaradi COVID-19

objavljeno: 22. maj 2020 07:09 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev   [ posodobljeno 22. maj 2020 07:11 ]

V sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije smo v združenju pripravili priporočila za varno opravljanje geodetskih storitev ob upoštevanju zaščitnih ukrepov zaradi COVID-19, ki jih je treba upoštevati tudi po koncu epidemije. Priporočila so bila pregledana s strani strokovnjaka za varnost in zdravje pri delu.

Vabljeni na 5. SLOVENSKI INSPIRE DAN

objavljeno: 13. nov. 2019 05:27 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev   [ posodobljeno 13. nov. 2019 05:29 ]


SLO INSPIRE dan je letos že peti po vrsti in bo potekal dne 19. 11. 2019 v kongresni dvorani Kristalne palače BTC. Vsakoletni dogodek organizirata Ministrstvo za okolje in prostor ter Geodetska uprava Republike Slovenije z namenom predstaviti širši strokovni javnosti aktualno stanje in novosti glede implementacije in uporabe infrastrukture za prostorske informacije tako v Sloveniji kot tudi širše.

 

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar je zaradi omejenega števila mest obvezna prijava preko spletnega obrazca. Program dogodka in več informacij si lahko preberete na Slovenskem geoportalu.

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na dogodku pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Vljudno vabljeni!

Izobraževanje Geodetske uprave

objavljeno: 5. okt. 2014 23:47 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev   [ posodobljeno 5. okt. 2014 23:52 ]

Geodetska uprava bo času od 9. oktobra 2014 do 13. novembra 2014 (ob četrtkih) izvedla pet izobraževanj za uslužbence območnih geodetskih uprav in geodetskih pisarn.

Na izobraževanjih bodo govorilo o novostih in problematiki s področja zemljiškega katastra (urejanje podatkov, najpogostejša neskladja, ki se pojavljajo pri vzdrževanju zemljiškega katastra, vrste rabe, ZPS, bonitete, izpeljava sprememb v baze Geodetske uprave, grafični preseki, sloj ZKN), katastra stavb in registra nepremičnin.

 

Termini in lokacije predavanj:

Četrtek, 9.10.2014 od 9. do 13. ure

Lokacija: RADOVLJICA – v prostorih OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE RADOVLJICA

 

Četrtek, 16.10.2014 od 9. do 13. ure

Lokacija: LJUBLJANA - v prostorih INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Četrtek, 23.10.2014 od 9. do 13. ure

Lokacija: MARIBOR – v prostorih DRAVSKIH ELEKTRARN MARIBOR

 

Četrtek, 6.11.2014 od 9. do 13. ure

Lokacija: KOPER – v prostorih OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER

 

Četrtek, 13.11.2014 od 9. do 13. ure

Lokacija: NOVO MESTO - v prostorih OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE NOVO MESTO

 

GIZ GI in Matična sekcija geodetov pri IZS sta se z Geodetsko upravo domenila, da se predavanj lahko udeležijo tudi izvajalci geodetskih storitev.

Predavanja so brezplačna, vendar je potrebna predhodna prijava zaradi omejenega števila mest, ki so namenjene izvajalcem (omejitev je velikost dvorane/ število sedežev na posamezni lokaciji – Radovljica 15 mest, Ljubljana 10 mest, Maribor 15 mest, Koper 15 mest in Novo Mesto 40).

Prijavo pošljite na elektronski naslov helena@digidata.si.

Vabilo na 11. skupščino GIZ geodetskih izvajalcev

objavljeno: 18. mar. 2014 02:08 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev   [ posodobljeno 18. mar. 2014 02:53 ]

Člane GIZ geodetskih izvajalcev vabimo, da se udeležite

11. skupščine Gospodarskega interesnega združenja

geodetskih izvajalcev, ki bo v četrtek, 17. aprila 2014, ob 9.00 uri

v Hotelu Bellevue na Šmarjetni gori nad Kranjem.


Dnevni red:

08:30 – 09:00            Prihod in potrditev udeležbe

09:00 – 11:30            SKUPŠČINA

11:30 – 12:00            Odmor

12:00 – 12:30            Ekonomska analiza, Andrej Mesner, Uprava združenja
 


12:30 – 13:00            Usmeritve delovanja Geodetske uprave,

                                Anton Kupic, Generalni direktor Geodetske uprave RS
                       

13:00 – 14:00             KosiloProsimo Vas, da svojo udeležbo na skupščini potrdite po elektronski pošti

giz-gi@giz-gi.si, najkasneje tri dni pred skupščino.
Aplikacija ZKP 24ur - novosti in akcije

objavljeno: 19. nov. 2013 03:17 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev   [ posodobljeno 19. nov. 2013 03:18 ]

V letu 2013 smo za vas omogočili poleg podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb še prevzem podatkov o gospodarski javni infrastrukturi. Konec tega leta pa bo Geodetska uprava zagotovila dostop do skeniranega arhiva za približno polovico obstoječega arhiva. S tem bo aplikacija ZKP 24 ur še bolj aktualna, saj si boste v polovici primerov lahko pripravili vse podatke iz »domačega naslanjača«.

V združenju geodetskih izvajalcev smo se odločili, da vam bomo v decembru nudili posebne ugodnosti.

 
V kolikor sklenete pogodbo v decembru vam nudimo naslednje ugodnosti:
-       15 % popust za poravnavo uporabnine v enem obroku,
-       10 % popust za poravnavo uporabnine v dveh obrokih,
-       5 % popust za poravnavo uporabnine v štirih obrokih.


Vsem, ki ste zvesti uporabniki že v letu 2013, nudimo dodatnih 5 % popusta.

Vse pomembne informacije povezane z aplikacijo ZKP 24 ur so zbrane na
ZLOŽENKI.

Za vse dodatne informacije smo vam na razpolago. Za sklenitev pogodbe se lahko obrnete na telefon 041 916 245 ali na elektronski naslov giz-gi@giz-gi.si.

Vsem nudimo tudi enomesečni brezplačni preizkus aplikacije.

Zapisnik 9. skupščine

objavljeno: 13. jun. 2012 16:20 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

9. skupščina GIZ geodetskih izvajalcev je bila uspešno izpeljana. Zapisnik si lahko ogledate v nadaljevanju.


Uprava GIZ GI 

Splošna stavka javnega sektorja in poslovanje Geodetske uprave RS

objavljeno: 17. apr. 2012 03:12 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev   [ posodobljeno 17. apr. 2012 03:15 ]

V priloženem dokumentu vas obveščamo o jutrišnji stavki na Geodetski upravi.
V upanju na čim manj nevšečnosti vas lepo pozdravljamo.

Uprava GIZ GI

Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

objavljeno: 3. apr. 2012 04:04 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 24 od 30.03.2012 je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Spremeni se 23.a člen in sicer 7. točka tako, da se glasi:

 • "7. prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov in odpadkov, ki jih lahko prodajajo fizične osebe, ter izdelkov domače in umetnostne obrti, ki ne presegajo 125 eurov";
 • V drugem in tretjem odstavku se znesek "50 eurov" nadomesti z zneskom "420 eurov".

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Zapisano pomeni, da lahko z gotovino plačujete račune dobaviteljem do 125 eurov pri nakupu kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov, izdelkov domače in umetnostne obrti in do 420 eurov vse druge prejete račune.

DURS - enoosebna družba

objavljeno: 21. dec. 2011 07:16 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

V pripetem dokumentu si lahko na kratko preberete več o spremembah urejanja obveznih socialnih zavarovanj.

Novela ZDDV-1E

objavljeno: 7. okt. 2011 03:08 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

Novela ZDDV-1E in novosti, ki jih prinaša

 

Obveščamo vas o bistvenih novostih in dopolnitvah, ki jih prinaša novela Zakona o davku na dodano vrednost med katere se uvrščajo:
 

- popravek DDV od neplačanih terjatev v postopku prisilne poravnave in v stečajnem
 postopku
 • novela omogoča davčnim zavezancem popravek (zmanjšanje) obračunanega in neplačanega DDV od vseh priznanih terjatev, ki jih je prijavil v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku (do sedaj je lahko davčni zavezanec popravek prijavil šele ob zaključku teh postopkov in ne že ob uvedbi);
 • za naknadno prejeto plačilo ali delno plačilo mora davčni zavezanec od prejetega zneska, ki presega znesek nepopravljenega obračuna DDV, obračunati DDV;
 • novela ZDDV-1E zaradi tega izboljšuje likvidnost podjetij, ki imajo neplačane terjatve do podjetij v postopku prisilne poravnave ali stečaja
- poenostavljeni postopki popravljanja podatkov za pretekla obdobja v tekočem
obračunu DDV in poenostavljeni izračun obresti
 • popravek napak iz preteklih obdobij – povečanje davčne osnove
 • popravek napak iz preteklih obdobij – zmanjšanje presežka DDV
  • gre za nov način obračunavanja obresti, ki poenostavljajo postopke popravljanja podatkov za pretekla obdobja v tekočem obračunu DDV;
 • obresti bodo pripisane glavnici (ali pa bodo odštete od presežka) in bodo avtomatično izračunane v sistemu eDavki
- postopek predložitve obračuna DDV, ki ga davčni zavezanec ne predloži v predpisanem roku (samoprijava)
 • po novi zakonodaji, lahko davčni zavezanec naknadno predloži obračun, ki ga ni predložil v določenem roku, vendar najpozneje do vložitve odmerne odločbe v postopku nadzora obračunov pri DURS (oz. do začetka DIN oz. postopka o prekršku oz. kazenskega postopka), naknadno pa ne more danega obračuna več nadomestiti z novim obračunom

- enostavnejša administracija

 • davčni zavezanec mora obvezno po noveli ZDDV-1E na področju DDV predložiti davčnemu organu dokumente v elektronski obliki preko sistema eDavki

- določitev prometa za fizične osebe, ki so dolžne pridobiti ID za namene DDV

 • za fizične osebe, za katere se ugotovi oprostitev obračunavanja DDV, se v obdavčljiv promet všteva ves promet, ki ga fizična oseba opravi kot neodvisna gospodarska dejavnost (kot s.p., zasebnik ali fizična oseba)

- z novelo ZDDV-1E se ukinja

 • obvezno prijavljanje opravljanja in prenehanja opravljanja dobav blaga in storitev (po 76.a členu ZDDV-1);
 • predložitev praznih obrazcev; rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah blaga (po 76.a členu ZDDV-1);
 • pisno obvestilo dobavitelja o zmanjšanju odbitka DDV 

 

1-10 of 14