Obvestila‎ > ‎

Novela ZDDV-1E

objavljeno: 7. okt. 2011 03:08 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

Novela ZDDV-1E in novosti, ki jih prinaša

 

Obveščamo vas o bistvenih novostih in dopolnitvah, ki jih prinaša novela Zakona o davku na dodano vrednost med katere se uvrščajo:
 

- popravek DDV od neplačanih terjatev v postopku prisilne poravnave in v stečajnem
 postopku
 • novela omogoča davčnim zavezancem popravek (zmanjšanje) obračunanega in neplačanega DDV od vseh priznanih terjatev, ki jih je prijavil v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku (do sedaj je lahko davčni zavezanec popravek prijavil šele ob zaključku teh postopkov in ne že ob uvedbi);
 • za naknadno prejeto plačilo ali delno plačilo mora davčni zavezanec od prejetega zneska, ki presega znesek nepopravljenega obračuna DDV, obračunati DDV;
 • novela ZDDV-1E zaradi tega izboljšuje likvidnost podjetij, ki imajo neplačane terjatve do podjetij v postopku prisilne poravnave ali stečaja
- poenostavljeni postopki popravljanja podatkov za pretekla obdobja v tekočem
obračunu DDV in poenostavljeni izračun obresti
 • popravek napak iz preteklih obdobij – povečanje davčne osnove
 • popravek napak iz preteklih obdobij – zmanjšanje presežka DDV
  • gre za nov način obračunavanja obresti, ki poenostavljajo postopke popravljanja podatkov za pretekla obdobja v tekočem obračunu DDV;
 • obresti bodo pripisane glavnici (ali pa bodo odštete od presežka) in bodo avtomatično izračunane v sistemu eDavki
- postopek predložitve obračuna DDV, ki ga davčni zavezanec ne predloži v predpisanem roku (samoprijava)
 • po novi zakonodaji, lahko davčni zavezanec naknadno predloži obračun, ki ga ni predložil v določenem roku, vendar najpozneje do vložitve odmerne odločbe v postopku nadzora obračunov pri DURS (oz. do začetka DIN oz. postopka o prekršku oz. kazenskega postopka), naknadno pa ne more danega obračuna več nadomestiti z novim obračunom

- enostavnejša administracija

 • davčni zavezanec mora obvezno po noveli ZDDV-1E na področju DDV predložiti davčnemu organu dokumente v elektronski obliki preko sistema eDavki

- določitev prometa za fizične osebe, ki so dolžne pridobiti ID za namene DDV

 • za fizične osebe, za katere se ugotovi oprostitev obračunavanja DDV, se v obdavčljiv promet všteva ves promet, ki ga fizična oseba opravi kot neodvisna gospodarska dejavnost (kot s.p., zasebnik ali fizična oseba)

- z novelo ZDDV-1E se ukinja

 • obvezno prijavljanje opravljanja in prenehanja opravljanja dobav blaga in storitev (po 76.a členu ZDDV-1);
 • predložitev praznih obrazcev; rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah blaga (po 76.a členu ZDDV-1);
 • pisno obvestilo dobavitelja o zmanjšanju odbitka DDV 

 

Comments