Obvestila‎ > ‎

Ukrep 113 - vloga geodeta

objavljeno: 30. apr. 2010 04:40 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev
V okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije izdalo Ukrep 113 – Zgodnje upokojevanje kmetov. Cilj podpore je pospešiti strukturne spremembe na kmetijskih gospodarstvih, izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetij ter povečati razvojno sposobnost prenesenih kmetij.
V okviru prijave na razpis je potrebno imet izdelan Elaborat transformacije zemljiško katastrskih parcel, ki ga izdela geodetsko podjetje in potrdi odgovorni geodet.
 
Naloge odgovornega geodeta v okviru Ukrepa 113 so:
  • analizirati podatke iz Evidence zemljiškega katastra in Evidence dejanske rabe,
  • oceniti položajno usklajenost zemljiškokatastrskega prikaza in prikaza dejanske rabe,
  • vzpostaviti čimbolj skupen grafični prikaz zemljiškega katastra in dejanske rabe z vsemi razpoložljivimi sredstvi ter
  • izvesti geometrijski presek.
V prilogah se nahajajo:
Comments