Galerija

Izobraževanje "Ali razumemo davek na nepremičnine? Ujemimo priložnost."




1. evropski dan geodetov in geoinformatikov




skupščina