Predstavitev
GIZ-GI

Predstavitev združenja

Začetki Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev (GIZ GI) segajo v leto 1993, ko so se spomladi zbrali izvajalci geodetskih storitev in predstavili množico problemov in neurejenih zadev na tem področju. Zaradi neurejene zakonodaje, nelojalne konkurence, dumpinških cen in podobnih težav so sklenili, da je potrebno organizirati zaščitno telo, ki bo delovalo izključno v interesu izvajalcev v geodeziji in bo določilo pravila obnašanja na trgu. Tako se je v letu 1996 ustanovilo Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev, katerega osnovni cilji so bili:

  • združevanje geodetov v inženirsko zbornico;

  • sodelovanje z Geodetsko upravo RS pri pripravi geodetske zakonodaje(zakon o geodetski dejavnosti, zakon o nepremičninah);

  • izobraževanje članov.

V letu 2000, ko je bila sprejeta nova zakonodaja na področju geodezije in je bila pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) ustanovljena Matična sekcija geodetov so bili glavni cilji prvega obdobja doseženi.

Sledilo je obdobje, kjer se je izoblikoval grozd geodetskih podjetij, znotraj katerega so se izvajali različni razvojni projekti, ki so bili sofinancirani tudi s strani Ministrstva za gospodarstvo. Poslovno razvojni vidik, ki pozitivno vpliva na vse člane je bil v tem obdobju zelo močan. V tem času so se uveljavljala podjetja v združenju tako na domačem kot na tujem trgu.

Danes GIZ GI združenje več kot 80 najpomembnejših geodetskih podjetij v Sloveniji in skupaj zaposluje več kot 600 zaposlenih. Vizija združenja je zagotavljati vsem svojim članom pogoje za uspešno poslovanje na področju geodezije in sorodnih področij dela. Osnovno načelo združenja še vedno ostaja povezovanje geodetskih podjetij zaradi lažjega doseganja skupnih ciljev. V času gospodarske krize spet postaja pomembnejši vidik združevanja s skupnim ciljem – čim bolje preživeti krizo in se iz nje izkopati še močnejši. Z združenimi močmi si lahko enostavneje ustvarimo nove priložnosti na trgu, ki so zelo pomembne za boljšo prihodnost.

Ključni cilji, ki jih ima združenje so:

  • povečati prepoznavnost GIZ-GI in vseh njegovih članov,

  • krepitev vloge in prepoznavnosti geodezije,

  • odpiranje novih tržnih možnosti predvsem za člane,

  • racionalizacija dela z združevanjem nalog (nakupi,..),

  • informiranje članov o pomembnih dogodkih,

  • izobraževanje članov.


Organi združenja

UPRAVA

SVET ZDRUŽENJA

SKUPŠČINA

KOMISIJA ZA NADZOR

Člani združenja

Postanite član združenja

V kolikor želite postati član združenja vas naprošamo, da izpolnite pristopno izjavo ter podatke o novem članu in nam jih pošljete na naslov

GIZ GI
Jamova cesta 2
1000 LjubljanaDokumenti združenja

Osebna izkaznica

naslov
Jamova cesta 2
1000 Ljubljana

e-pošta
giz-gi@giz-gi.si

domača stran
http://www.giz-gi.si

davčna številka
22083464

matična številka
5971004

transakcijski račun
02014-0018856279
(Nova LB Ljubljana)