ZKP 24 UR

Kaj je ZKP 24 UR?

ZKP 24 ur je aplikacija, ki smo jo razvili v Gospodarskem interesnem združenju geodetskih izvajalcev (GIZ GI) z namenom zagotoviti geodetskim izvajalcem hiter in enostaven dostop do podatkov Geodetske uprave, ki so pomembni za izvajanje geodetskih storitev.

Glavni cilj aplikacije je racionalizacija poslovanja med geodetskimi podjetji in Geodetsko upravo ter zagotovitev možnosti za hitro izvedbo geodetske storitve.

Aplikacija trenutno omogoča prevzem atributnih in grafičnih podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb ter zbirnega katastra GJI. Razvoj aplikacije bo v prihodnje postopen in bo sledil tako potrebam uporabnikov kot možnostim, ki jih bo zagotavljala predvsem Geodetska uprava (spletni servisi).

Prijava in pogoji uporabe

Vsako geodetsko podjetje ima možnost zaprositi GIZ GI za testno uporabniško ime, ki omogoča

30 dnevno brezplačno uporabo aplikacije. Geodetsko podjetje lahko za testno uporabniško ime zaprosi enkrat v roku 2 let.

Za dostop do aplikacije je potrebno pridobiti uporabniško ime in geslo, ki je vezano na posameznega uporabnika, zaposlenega pri geodetskem podjetju. Za sklenitev pogodbe ali za pridobitev testnega uporabniškega imena nam pišite na naš elektronski naslov.

Uporabnina je vezana na podjetje, ne glede na število uporabniških imen. Na višino uporabnine vpliva število zaposlenih v posameznem podjetju in višina letnega prometa. Podrobnejši pogoji so objavljeni na spletni strani GIZ GI.

Za najmanjša podjetja, ki so člani GIZ GI tako znaša mesečni strošek 22,5 € neto.